2017

07.01.2017 Tartu Rahvuslik näitus
Kohtunik: Kalvo Kriisk, Eesti

Penny - SP1, SK, PE 1, TP